Algemene voorwaarden

Met deze algemene voorwaarden willen wij u als gebruiker informeren over de wijze waarop er met het gebruik van de app Diabetes Voetencheck wordt omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, de verwerking en de eventuele uitwisseling van uw gegevens met andere partijen wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

1. Welke gegevens van u worden verzameld?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij bij gebruik van de Diabetes Voetencheck app  de volgende persoonlijke gegevens:

-     Uw persoonlijk patiëntnummer dat u is toegekend door de zorg verlenende praktijk

-     Uw geboortedatum. 

-     De gegevens omtrent uw gezondheid op basis van de door u ingevulde checklist met indien nodig een foto van de voet(en).

 

Deze gegevens worden gebruikt om Diabetes Voetencheck te personaliseren en u zodoende te helpen om uw voeten elke dag te controleren.

 

2. Waarom worden deze gegevens verzameld?

 

Account
Om optimaal gebruik te maken van de Diabetes Voetencheck kunt u een account aanmaken. Hiervoor heeft u uw patiëntennummer en geboortedatum nodig. Zonder deze gegevens kunt u niet opnieuw inloggen om bijvoorbeeld op een ander apparaat weer bij uw gegevens te kunnen.

 

3. Gebruik van de app en website

 

App
Als u gebruik maakt van de app Diabetes Voetencheck op uw telefoon, gebruiken we geen analytische gebruiksgegevens om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren.

 

Website

Wanneer u de website www.diabetesvoetencheck.nl bezoekt worden er wel analytische gegevens opgeslagen om de dienstverlening te kunnen verbeteren.


Uw analytische gebruiksgegevens verzamelen we voor onze statistieken en voor beveiliging-, ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden van de website. Inzage in deze gegevens stelt ons in staat de website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Daarnaast kunnen we meer en beter inspelen op uw behoeftes.

 

4. Worden gegevens gedeeld met derden?

Diabetes Voetencheck deelt de gegevens van de gebruiker aan de zorginstelling die de gebruiker geselecteerd heeft.

Er worden geen gegevens met derden gedeeld, tenzij er sprake is van één van de volgende omstandigheden:
 

 • Diabetes Voetencheck maakt gebruik van geselecteerde onderaannemers om haar diensten aan te kunnen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan hosting partijen voor onze website. Hiermee worden strenge afspraken gemaakt over hoe uw gegevens beschermd worden.

 • Het staat ons vrij om niet-identificeerbare gegevens met onze partners te delen. Hierbij kan gedacht worden aan populatie statistieken, bijvoorbeeld dat de gemiddelde gebruiker een x leeftijd  heeft. Wanneer gegevens door derden worden verwerkt, is het privacy beleid van die derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derde partijen.

5. Diabetes Voetencheck advertentiediensten

Wij laten geen advertenties zien in onze producten. Wel adverteren wij op bepaalde platformen, zodat meer mensen bekend raken met Diabetes Voetencheck.

 

6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij treffen noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden opgeslagen in een ISO Gecertificeerd datacentrum binnen Europa. Die worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd (SSL).

 

7. Welke rechten heeft u als gebruiker?

Als gebruiker van Diabetes Voetencheck kunt u zich beroepen op de volgende rechten:
 

 • Het recht op inzage: als gebruiker van Diabetes Voetencheck heeft u het recht om inzicht te krijgen in uw eigen gegevens. Stuur uw gespecificeerde verzoek in een e-mail naar info@diabetesvoetencheck.nl

 • Het recht om vergeten te worden: u kunt Diabetes Voetencheck verzoeken om uw gegevens te verwijderen door een email te sturen naar info@diabetesvoetencheck.nl met uw patiëntennummer – geboortedatum en de geselecteerde zorginstelling.

 • Het recht op beperking van gegevensverwerking: dit houdt in dat u uw toestemming voor de verwerking of delen daarvan kunt intrekken.

 • Het recht op menselijk blik bij besluiten: als er een geautomatiseerde beslissing wordt genomen waar u het niet mee eens bent, kunt u vragen om een menselijke blik.

 • Tot slot staat het u vrij om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over onze gegevensverwerking. U neemt contact met ons op via info@diabetesvoetencheck.nl
   

8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens die u zelf in Diabetes Voetencheck app heeft ingevoerd, worden bewaard zolang u een account heeft.

9. Wijzigingen

Diabetes Voetencheck heeft het recht dit privacy beleid aan te passen. Op het moment dat wij het beleid wijzigen, zullen we dat hier bekendmaken. Wanneer er substantiële wijzigingen plaatsvinden brengen wij hiervan op de hoogte en vragen wie om het nieuwe beleid door te nemen en hiermee akkoord te gaan. Als u na wijziging gebruik blijft maken van de website en/of app, zal de gewijzigde versie vanaf dat moment van toepassing zijn.

 

RondOm Podotherapeuten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via ons mailadres info@rondompodotherapeuten.nl

10. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

RondOm Podotherapeuten is aangesloten bij de St. Privacyzorg. Deze Stichting helpt ons met het correct uitvoeren van de AVG. Zij beoordelen onze werkwijze aan de hand van audits.

 

11. Oude versies algemene voorwaarden:

Er zijn geen oudere versies van de algemene voorwaarden.

Diabetes

Voetencheck

Diabetes Voetencheck is een initiatief van RondOm Podotherapeuten en internetbureau Stofloos.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2020 Diabetes Voetencheck